Pris

Teoridelen av kurset er forhåndsinnspilt, noe som betyr at klinikkens ansatte kan gjennomføre kurset på egne premisser. Prisen inkluderer også en praktisk gjennomgang av bildediagnostikk med spesialist i odontologisk radiologi


  8900 kr exkl moms per klinik

+ 2500 kr eksl. mva for hver ekstra person som legges til etter den praktiske kursøkten

(eller enligt överenskommelse för Konekta kunder)
Föreläsare

Specialist Odontologisk Radiologi Mats Säll

Mats är specialist på Konekta, anställd på Boneprox sedan 2019 och har tidigare erfarenheter som specialist i odontologisk radiologi på St Olavs Hospital. Mats har tagit tandläkarexamen och odontologisk masterexamen på Umeå Universitet och gjorde sin specialistutbildning på Universitetet i Oslo

Innhold

  1. Intro

  2. Instruksjon

  3. Velkommen til CBCT - Teori, opplæring og kasustikker

  1. CBCT bakgrunn & Strålevernforeskriften

  2. Internkontroll - kompetanse, instrukser og prosedyrer samt strålevern

  3. Berettigelsesvurdering, kompetanse & opplæring

  4. Design, FOV (Field of View) og begrensninger

  5. Innstillinger, henvisning og oppsummering

  1. Kasustikk Del 1

  2. Kasustikk Del 2

  3. Kasustikk Del 3

  1. Instilling

  2. Posisjonering av pasient

  1. Eksamen

  2. Hva er Konekta?

Om kurset

 • 15 lektioner
 • 2 timmar videoinnehåll