Konekta videomanual

  1. Skapa användare

  1. Skapa organization

  1. Bjud in kollegor

  1. Skapa patientfall

  1. Bjud in specialist

  1. Bjud in annan klinik

About this course

 • Gratis
 • 8 lektioner
 • 0 timmar videoinnehåll
 • I den här kursen kommer du få full förståelse över hur Konekta fungerar och hur du arbetar i plattformen på bästa sätt.

Discover your potential, starting today