Konekta videomanual

  1. Skapa användare

  2. Skapa en användare i Konekta

  1. Skapa organization

  2. Börja använda Konekta

  3. Redigera din organisation

  1. Bjud in kollegor

  2. Task 1

  1. Skapa patientfall

  2. Skapa patientfall

  1. Bjud in specialist

  2. Specialister

  1. Bjud in annan klinik

  2. Verksamheter

  3. Task 2

About this course

 • Gratis
 • 21 lektioner
 • 0 timmar videoinnehåll
 • I den här kursen kommer du få full förståelse över hur Konekta fungerar och hur du arbetar i plattformen på bästa sätt.

Discover your potential, starting today